Skip to content

SLUŽBY

installation

INSTALACE

Náš servisní tým provádí instalace přístrojů na klíč. Akci zorganizujeme, naplánujeme a řídíme v každém kroku od počátku až po finální předání přístroje do vašich rukou.

Zajistíme přípravu zázemí v místě instalace, dopravu, samotnou instalaci, náběh přístroje, počáteční ověření funkčnosti, vyčištění / dezinfekci, předání do rukou zákazníka a odvoz zbylého materiálu. Pokud je požadováno, vyškolíme také operátory.

training

ŠKOLENÍ OPERÁTORŮ

Organizujeme školení operátorů na obsluhu přístrojů a zdravotnické techniky, základní údržbu a dále na požadavky pro preventivní údržbu, pravidelnou (B)ezpečnostně (T)echnickou (K)ontrolu a případné kalibrace na základě doporučení výrobce, současných standardů a regulací v oboru zdravotnické techniky.

maintenance

PREVENTIVNÍ ÚDRŽBA
BTK

Provádíme plánovanou preventivní údržbu, pravidelnou (B)ezpečnostně (T)echnickou (K)ontrolu dle doporučení výrobce, současných standardů a regulací v oboru zdravotnické techniky. Při výkonu své práce používáme veškeré naše dostupné znalosti a zkušenosti, abychom vám dovolili maximálně prodloužit životnost vašeho přístroje.

Po ukončení prací předáváme přístroj do rukou zákazníka vždy v lepším stavu než jsme ho přijali. Navíc vždy, kdy je to možné, doporučíme operátorům, jak s přístrojem zacházet nadále, aby ho udrželi fungující a ve správné kondici.

calibration

OVĚŘENÍ
KALIBRACE

Podle typu lékařského přístroje, tam kde je vyžadováno, preventivní údržba obsahuje také detailní ověření nebo kalibraci pracovních a výstupních parametrů přístroje. Stejnou práci děláme i v rámci výstupní kontroly po opravě přístroje.

Ověření a kalibraci lékařského přístroje provádíme vždy podle standardu výrobce.

repair

OPRAVY

Analyzujeme příčiny závad, opravujeme široké portfolio přístrojů a zdravotnické techniky. Podle situace cestujeme na místo instalace k zákazníkovi nebo přístroj opravujeme u nás na dílně. Kde ostatní ztrácí zájem pro očekávatelné obtíže, složitost problému či neřešitelnost situace, my nabídneme řešení. Analyzujeme, předkládáme varianty, pracujeme chytře, v servisu zdravotnické techniky se nebojíme žádné výzvy.

Akceptujeme nové produkty a rozmanité požadavky našich zákazníků. Poskytujeme krátkou reakční dobu, stejně tak i 24h podporu tam, kde je požadováno.

Předběžná diagnostika závady a naše nabídka jsou zdarma.

accessories

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
PŘÍSLUŠENSTVÍ
NÁHRADNÍ DÍLY

Na základě našich zkušeností seženeme nejlepší dostupný náhradní díl. Na základě sdílených zkušeností našich zákazníků s denním používáním jejich přístrojů doporučíme nákup optimálního spotřebního materiálu nebo příslušenství.

Vždy vám nasloucháme, přinášíme nápady a varianty, máme argumenty a pomáháme vám vybrat to, co nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

search

VYHLEDÁNÍ
SERVISNÍHO ZASTOUPENÍ

Nemůžete najít servisní zastoupení, které by se postaralo o váš lékařský přístroj nebo zdravotnickou techniku?

Kontaktujte nás, uděláme to nejlepší, abychom našli pro váš přístroj existující certifikované servisní pracoviště v České republice. Pokud budeme neúspěšní, požádáme přímo výrobce, aby nás proškolil a certifikoval na provedení požadované servisní práce.

Mluvíme anglicky, jsme schopni vystupovat na technických a obchodních jednáních v zahraničí nebo zavolat přímo výrobci daného přístroje.

Tato služba je zdarma.