Skip to content

O NÁS

Vysoká úroveň služeb a zákaznické péče široce dostupná všem zákazníkům…

Vstoupili jsme na trh servisních firem zdravotnické techniky v České republice s cílem nabídnout zákazníkům novou úroveň služeb a zákaznické péče srovnatelnou se standardy, jaké vidíme v jiných zemích. Při každém servisním případu chceme přinést chytré řešení, kvalitu, efektivní způsob práce, flexibilitu a unikátní úroveň otevřenosti. Tyto klíčové prvky v servisní činnosti chceme nabídnout široce všem našim zákazníkům. Díky naší profesní historii dále rozumíme klíčové roli zákaznických služeb jako předpokladu pro růst v silnou společnost stejně tak, jako klíči pro udržení vysoké úrovně reputace značky v očích zákazníků.

Lokální servisní firma – mezinárodní zkušenosti…

Náš zakladatel, Viktor Pokorný, pracoval více jak 8 let v nadnárodní společnosti zabývající se vývojem, výrobou, prodejem a servisem lékařských přístrojů, kde postavil téměř na zelené louce servisní systém, pracovní instrukce pro servisní techniky, systém podpory, školení techniků, systém servisní dokumentace, statistiku poruchovosti a systém společných přípravků či jednotných náhradních dílů pro globální firemní síť servisních techniků a pracovišť. Vždy sdílel své zkušenosti, přinášel inspiraci do jednotlivých servisních center a jejich manažerům. Motivoval je a umožňoval jim pokročit ve způsobu práce a myšlenkách dále.

CHYTŘE

Kde ostatní ztrácí zájem pro očekávatelné obtíže, složitost problému či neřešitelnost situace, my nabídneme řešení. Analyzujeme, předkládáme varianty, pracujeme chytře, v servisu zdravotnické techniky se nebojíme žádné výzvy.

KVALITNĚ

Abychom naplnili očekávání našich zákazníků, vždy postupujeme podle odsouhlasených postupů, pracujeme dle standardů jednotlivých výrobců, dle mezinárodního standardu IEC 62353 a zákona 268 / 2014 o zdravotnických prostředcích. V kvalitě nehledáme zkratky. Naši servisní technici jsou řádně proškoleni od mezinárodních organizací a výrobců, se kterými spolupracujeme.

EFEKTIVNĚ, OTEVŘENĚ

K zákazníků se chováme otevřeně. Náš standard práce je unikátní na trhu servisních služeb v oboru zdravotnické techniky. Dle povahy případu zaznamenáme klíčové body servisní práce na video, foto a do textových poznámek. Veškerá tato data jsou poté k dispozici každému zákazníkovi přes online webový portál. Nám samotným slouží tato databáze technických detailů a servisních postupů jako nejlepší studnice znalostí pro troubleshooting budoucích případů.

FLEXIBILNĚ

Akceptujeme nové produkty a rozmanité požadavky našich zákazníků. Poskytujeme krátkou reakční dobu, stejně tak i 24h podporu tam, kde je požadováno.